O NÁS

SVATEBNÍ LUX bridal boutique je rájem pro nevěsty!

U nás najdete velký výběr svatebních šatů různých střihů a stylů - boho svatební šaty, jemné vílovské svatební šaty, princeznovské s nadýchanými, širokými sukněmi a bohatě zdobenými korzety nebo lakonické elegantní svatební šaty ve stylu minimalismu.

SVATEBNÍ LUX BRIDAL BOUTIQUE je prodejnou i půjčovnou unikátních svatebních šatů a doplňku, které nenajdete nikde jinde. Jsme opravdu hrdí na každé naše šaty! Na každém modelu jsou desítky hodin práce, perfektně propracované střihy, ty nejlepší a nejkvalitnější látky a krajky, ruční výšivka s korálky a kamínky...

K dispozici svatební šaty ve velikostech 34-56. Jiné velikosti vyrábíme na zakázku.


Když si jdete vybrat svatební šaty, chcete mít představu o cenách. V našem salonu jsou svatební šaty ve třech cenových kategoriích:

Kolekce Gold (většina šatů) od 9000 do 25 000 Kč

Kolekce Lux - od 25 000 Kč.

Většina svatebních šatů má prodejní cenu od 12 000 do 19 000 Kč.

Půjčovné za svatební šaty se pohybuje mezi 6 900 – 25 000 Kč.

ZKUŠEBNÍ ŘÁD.


Zákazník je obeznámen a plně souhlasí s daným řádem zkoušení šatů, který řídí vztah mezi salonem Svatební Lux bridal boutique a zákazníkem.
Pracovní doba: útery-sobota od 11 do 19 hodin. Doporučujeme si vždy objednat termín. Můžete se objednat prostřednictvím rezervačního systému na webu www.salonsvatebnilux.cz Salon můžete navštívit i bez objednání, ale v tomto případě nemůžeme zaručit, že vás budeme moci přijmout.
Rezervace termínů, zkouška svatebních šatů a konzultace stylistky je zpoplatněna.
Poplatek: 300 Kč. Poplatek za zkoušku je vratný pouze v den zkoušky a odečítá se z nákupní ceny nebo ceny půjčovného. Poplatek lze hradit kartou nebo v hotovostí. Poplatek se platí před zkouškou.
Standardní čas zkoušení je 90 minut.
Během zkoušky se nepodávají alkoholické nápoje a jídlo. Nevítáme to.
Zkoušky s dětmi. Berte svoje děti pouze, pokud víte, že nenaruší průběh zkoušky Vám ani jiné nevěstě. Malé děti v salonu nesmí jíst. Jakékoliv znečištění či jiná škoda na šatech je na Vaši zodpovědnost.
Upozorňujeme, že je nutné na domluvený termín přijít včas. Pokud se opozdíte, většinou nemůžeme Vaši zkoušku prodloužit.

PRODEJNÍ A PŮJČOVNÍ ŘÁD.


Zaplacením zálohy, rezervační částky nebo podpisem půjčovní či kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že byl obeznámen a plně souhlasí s daným půjčovním a prodejním řádem který řídí vztah mezi svatebním salonem Svatební Lux bridal boutique a zákazníkem.

PRODEJNÍ ŘÁD.
Za vybrané zboží můžete zaplatit kartou, hotově nebo bankovním převodem.
Splátkový prodej.
Nabízíme možnost nákupu svatebních šatů na splátky. To znamená, že zákazník může zaplatit prvních 30 % částky v den zkoušky a zbytek částky doplatit během následujících 60 dnů. Splátková platba nemá žádný přeplatek. Po provedení první platby - rezervační částky zůstávají šaty až do úplného zaplacení v salonu. Rezervaci může klient kdykoli zrušit ale zákazník si bere na vědomí to, že je tato zaplacená částka nevratná a to bez ohledu na důvod stornování rezervace.
Pokud zákazník nedoplatí zbytek částky do 60 dnů, je smlouva považována za zrušenou zákazníkem. V tomto případě je rezervační částka nevratná a salon má právo dát šaty do prodeje.
Veškeré úpravy se provádějí až po úplném zaplacení.
Úprava šatů.
V případě koupě šatů veškeré potřebné úpravy šatů (délka sukně, nutná úprava korzetu, zkrácení ramínek či zúžení rukávů) salon dělá zdarma. Ostatní změny šatů, prováděné na přání zákazníka, hradí zákazník dle aktuálního ceníku.
Šití podle mír.
Šití svatebních šatů na míru se provádí na základě dohody o provedení krejčovské práce.
Záloha min. 50% od ceny se platí před začátkem šití šatů. Doba dodání se počítá od úhrady zálohy.
Zboží ve výprodeji.
Zboží v sekci Výprodej je zlevněné z důvodů vady nebo opotřebení po předešlém půjčování na které byl zákazník upozorněn. Prodává se v tomto stavu na který již byla poskytnuta sleva. Na tyto vady se reklamace již neuplatňuje. Zakoupené zlevněné zboží nelze vrátit ani vyměnit. Úpravy a čištění u zlevněného zboží se udělají na přání zákazníka a to za poplatek dle aktuálního ceníku.
PŮJČOVNÍ ŘÁD.
Smlouva o zapůjčení se sepisuje při vyzvednutí šatů. Doba zapůjčení se dohodne se zákazníkem a figuruje v půjčovní smlouvě.
Zboží zapůjčujeme jen na základě předložení občanského průkazu osobám starším 18 let.
Svatební Lux bridal boutique krátkodobě pronajímá klientovi předmět (popř. předměty) a klient se zavazuje tento předmět užívat za účelem a způsobem, kterým se věc obvykle užívá vzhledem ke své povaze a svému určení. Podpisem výpůjční smlouvy klient stvrzuje, že si předmět přebírá a souhlasí, že je v pořádku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Rezervační a výpůjční podmínky.
Rezervace šatů je závazná. Při uzavření rezervace skládá klient rezervační částku ve výši 100% ceny půjčení v případě svatebních šatů s cenou půjčení do 20000 Kč, nebo minimálně 50% od ceny půjčení v případě svatebních šatů s cenou půjčení nad 20000 Kč (dále jen „složená částka“). Složená částka bude následně odečtena z ceny půjčovného. Zákazník si bere na vědomí to, že je tato záloha nevratná a to bez ohledu na důvod stornování rezervace.
Doplatek ceny půjčovného se platí nejpozději v den vyzvednutí zboží k půjčení.
Jako garanci pro případné extrémní znečištění či poškození předmětu (např. skvrny od červeného vína, roztržení šatů apod.) klient hradí v okamžiku převzetí předmětu vratnou kauci. A to při podpisu výpůjční smlouvy a vyzvednutí rezervovaných věcí klient složí kauci - což je rozdíl v ceně mezi prodejní cenou a cenou půjčení šatů (prodejná cena – zaplacená cena půjčení = kauce). Tuto zálohu zákazník může zaplatit pouze v hotovosti. Kauce se vrací v okamžiku vrácení nepoškozených šatů. Kauce je klientovi vrácena po předání šatů pokud nedošlo k situaci zničení nebo poškození a je nutno vzniklou situaci řešit.
Půjčovné se nevrací, a to i v případě, že bude smlouva vypovězena nebo nebude vyčerpána půjčovní doba na zboží.
Rezervaci může klient kdykoli zrušit – již složený rezervační poplatek je ale nevratný (platí pro rezervace uskutečněné od 1.01.2021). Storno poplatek je ve výši 100% rezervačního poplatku. Při stornování 90 nebo méně dnů před datem vyzvednutí objednávky se hradí celá částka půjčovného (pokud ta částka už nebyla zaplacena v den rezervaci) . Pokud tak nebude učiněno zákazníkem do 3 dnů od doručení upomínky a vyzvání k zaplacení, bude uhrazení celé částky půjčovného a finanční kompenzace za způsobenou škodu vymáhána právní a soudní cestou.
Změna termínu rezervace je možná a klientovi se záloha započítává i na nový termín rezervace. Svatební Lux bridal boutique ale nezaručuje, že předmět rezervace bude v novém termínu k dispozici. Klient je tak oprávněn vybrat si jiný předmět rezervace, který bude v daném termínu dostupný.
Zrušení nebo změnu rezervace lze provést pouze e-mailem (svatebnilux@gmail.com).
Pokud není dohodnuto jinak, jsou šaty upravovány v týdnu rezervace a je nutné si šaty po finální úpravě znovu vyzkoušet.
Šaty pronajímáme čisté, vyžehlené, je-li třeba i upravené na míru. Při pronájmu modelu je třeba si fakt, že jde o pronájem, nikoliv prodej nového zboží, uvědomit. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím rezervované zboží může být zapůjčeno a opraveno/upraveno pro nevěstu, která je pronajímá před ním.
Zákazník bere na vědomí a přijímá riziko, že pro výjimečný případ, že předchozí klient může šaty poškodit, zničit nebo ztratit. Pokud dojde k poškození, ztracení nebo zničení některé z věcí rezervovaných před termínem rezervace jiným klientem, zavazuje se Svatební Lux bridal boutique po domluvě s klientem dotčené věci nahradit jinými, shodné kvalitativní a cenové kategorie.
Klient nesmí dát šaty do podnájmu třetí osobě a není oprávněn provádět na šatech žádné změny. Klient se zavazuje, že se bude o šaty řádně starat a užívat je tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení, ztrátě nebo k nepřiměřenému opotřebení. V případě poškození či znečištění nad rámec běžného znečištění (čímž se rozumí např. pocení nebo prach na vlečce) je klient povinen uhradit částku vynaloženou na uvedení šatů do původního stavu. Konkrétní částku stanoví Svatební Lux bridal boutique, který zajistí provedené opravy s ohledem na způsobené škody. Za šaty hnědé až černé z mokrého exteriéru je účtováno 2500,- Kč za nadměrné znečištění. Upozorňujeme, že fleky od ovoce, smůly, pneumatik, svatebních bublifuků, pampelišky a některých druhů trav, nejdou vyčistit. Vyhněte se také prskavkám.
Zákazník ručí za půjčení zboží a za jeho stav. Povinnosti zákazníka nahradit škodu se řídí občanským zákoníkem.
V případě zničení zapůjčeného zboží se klient zavazuje uhradit salonu trojnásobek maloobchodní ceny poškozeného zboží.. Uhrazení škody způsobené tím, že zničené zboží nemůže být půjčené zákazníkům které si jej již závazně zarezervovali na pozdější termín.
V případě prodlení vrácení šatů je klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2500 Kč za každý den. Pokud je, při vrácení zboží, ve znění tohoto řádu po zákazníku vymáháno zaplacení dodatečného poplatku (z důvodu poškození zboží, jeho pozdním vrácení, chybějících elementů půjčeného zboží a pod), zákazník je povinen ihned poplatek uhradit. Při odmítnutí uhrazení bude salonem odmítnuto vracené zboží přijmout které tak bude stále považované pod ručením a zodpovědností zákazníka. Zákazník tak bude, mimo jiné, vyzván k uhrazení dodatečného poplatku za pozdní vrácení zboží
Zboží je půjčováné na ramínku a zabalené do speciálního látkového obalu na zip. Ramínko i látkový obal se vrací salonu spolu se zapůjčeným zbožím. Při poškození čí nevrácení ramínka se platí poplatek 100kč. Při poškození či nevrácení látkového obalu se platí poplatek 700kč.
Při vrácení předmětu nájmu Svatební Lux bridal boutique je klient povinen předložit svou kopii výpůjční smlouvy, na které bude potvrzeno vrácení věci a její stav.
+420 739 579 494
svatebnilux@gmail.com
Zenklova 485/103,
180 00 Praha 8 - Libeň

©Delight Wedding s.r.o. 2023

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. VŠECHNY ČLÁNKY, FOTOGRAFIE A VIDEO MATERIÁLY JSOU MAJETEM DELIGHT WEDDING S.R.O.. JAKÉKOLI KOPÍROVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ NA INTERNETU NEBO TISKOVÝCH MÉDIÍCH JE POVOLENO POUZE S PÍSEMNÝM SVOLENÍM SPRÁVY. POUŽITÍ MATERIÁLU PRO KOMERČNÍ ÚČELY BEZ VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE JE ZAKÁZÁNO.